ชัยนาท จัดแถลงข่าวการจัดงานอารยธรรมวิถีไทยชัยนาท เจ้าพระยา ป่าสัก ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน. 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เพื่อสืบสานเอกลักษณ์สินค้าไทย ก้าวไกลทุกภูมิภาค ณ โรงแรมชัยนาทธานี

23 สิงหาคม 2560 /

01:40 น.