ชัยนาท# นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2560 เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

19 กรกฎาคม 2560 /

04:36 น.