พช.ชัยนาทร่วมกิจกรรม “ครัวชัยนาท”ทำอาหารและนำไปแจกผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 🗓วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานจัดกิจกรรม “ครัวชัยนาท” ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในการนี้ นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ได้นำน่องไก่สูตรหาดใหญ่มาทอด พร้อมข้าวเหนียวบรรจุใส่ห่อ จำนวน 150 ชุด ร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทั้งร่วมขบวนครัวชัยนาทไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย และร่วมส่งมอบอาหาร พร้อมน้ำดื่มในครั้งนี้ โดยการจัดทำ “ครัวชัยนาท” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ดังกล่าวนี้ เป็นความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท, เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท, คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท, คณะทำงานกิจกรรม CSR ชัยนาท และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันตั้งครัวในการประกอบอาหารเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ให้ใช้สถานที่วัดพระบรมธาตุวรวิหารเป็นโรงครัว ในการจัดเตรียมและปรุงอาหาร วันละ 1,000 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดชัยนาท ที่ประสบอุทกภัย ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสรรพยา ทั้งนี้จังหวัดชัยนาท ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัย จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสรรพยา อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ อำเภอมโนรมย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง และ อำเภอหันคา อำเภอหนองมะโมง ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก รวมจำนวน 31 ตำบล 161 หมู่บ้าน 10 ชุมชน 8,382 หลังคาเรือน เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

12 ตุลาคม 2565 /

12:33 น.