แม่ทัพใหญ่ พช.ชัยนาท แสดความยินดี และให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท จำนวน 2 ราย

 

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท แสดงความยินดี และให้การต้อนรับ ข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท  จำนวน 2 ราย ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 128/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย

  1. นางพัฒน์ฐมญชุ์ เชื้อเนียม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ให้ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมขน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
  2. นางสุราวรรณ์ ทองสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ให้ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมขน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

ในการนี้ นางสาวณัฐนิช  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการ  ทั้ง 2 ราย พร้อมทั้งมอบหลักในการทำงาน  ให้ร่วมกันและ ช่วยเหลือกัน เปรียบเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)