📌พช.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้สวนพันธุ์ไม้ให้สีธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครบ 36 พรรษา 8 มกราคม 2566 เขาขยายเขาสวรรค์

🗓วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำกลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่ายและประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้สวนพันธุ์ไม้ให้สีธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครบ 36 พรรษา 8 มกราคม 2566 เขาขยายเขาสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” รณรงค์ให้ประชาชนจังหวัดชัยนาท ทุกเพศ และทุกวัย สวมใส่ผ้าไทย และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มทอผ้า และกลุ่มอาชีพในจังหวัดชัยนาท
โดยพิธีในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จากนั้น ประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำกลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่ายและประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ให้สีธรรมชาติ 36 ชนิด จํานวน 369 ต้น เช่น ต้นคราม มะเกลือ ฝาง สุพรรณิการ์ คำแสด ขนุน คุณ ยอ มะม่วง ฯลฯ ณ บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)