📌พช.ชัยนาท จัดพิธีมอบ บ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565

🗓วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น.
นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท นางสุมาลี น้อยสำลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางพรรณี พุ่มสุข พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมกิจกรรมฯ ณ บ้านเลขที่ 172 หมู่ 10 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP จำนวน 83 หลัง ๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท (สิบหกล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดชัยนาทมีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 ครัวเรือน โดยได้พิจารณาคัดเลือก บ้านของนายบุญสืบ เต่ามี บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 10 ตำบลมะขามเฒ่า ในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ โดยอำเภอวัดสิงห์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งได้สร้างบ้านแล้วเสร็จพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้แก่ครัวเรือน ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)