ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อกีฬา กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี โดยกรมการพัฒนาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายของที่ระลึกกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้แก่ เสื้อกีฬา กระเป๋าอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสามารถ ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน รายละเอียดตาม QR Code

ใบสั่งเสื้อกีฬากองทุนเด็กฯ 2566

รูปสินค้าที่ระลึกกองทุนพัฒนาเด็ก

(Visited 1 times, 1 visits today)