พช.ชัยนาท จัดพิธียกเสาเอก บ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565

🕊ชัยนาท วัด รัฐ ราษฎร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน”
“Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้”
📌พช.ชัยนาท จัดพิธียกเสาเอก บ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565
🗓วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น.
นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธียกเสาเอกก่อสร้างบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 โดยมี พระครูสุวรรณ ชัยวงศ์ และ นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท  นางสุมาลี น้อยสำลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางพยุง รสใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางพรรณี พุ่มสุข พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร ร่วมกิจกรรมฯ ณ หมู่ 10 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP จำนวน 83 หลัง ๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,600,000 บาท (สิบหกล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดชัยนาทมีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 ครัวเรือน โดยได้พิจารณาคัดเลือก บ้านของนายบุญสืบ เต่ามี เลขที่บ้าน 35 หมู่ 10 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนการก่อสร้างบ้านโดยมีระยะเวลา 3 เดือน แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)