พช.จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2565

จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2565
“Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้”
📌พช.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2565
⏰ วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. ที่วัดหนองไม้แก่น หมู่ที่ 27 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2565 โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอหนองมะโมง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารของรัฐ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ถวายภัตตาหารปิ่นโต พร้อมเครื่องไทยธรรมแด่ พระอาจารย์ลำภู จิตตวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่น จากนั้น นางสาวลัดดา ชื่นชูใจ นายอำเภอหนองมะโมง กล่าวต้อนรับ และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำอำเภอ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ในส่วนของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท พร้อมมอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 20 ราย สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ได้มอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำชุมชนไปปล่อยลงในแหล่งน้ำในพื้นที่ และมอบชุดอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ราย
นอกจากนี้ และก่อนเดินทางกลับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 11 ต้น ทั้งนี้ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นการจัดหน่วยให้บริการของส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอำเภอ ซึ่งได้บูรณาการการให้บริการแก่ประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งได้นำหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอำเภอหนองมะโมง
📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)