จังหวัดชัยนาท มอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP จังหวัดชัยนาท ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง

จังหวัดชัยนาท มอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP จังหวัดชัยนาท ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง
“Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้”
📌พช.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมจังหวัดชัยนาท มอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP จังหวัดชัยนาท ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง
⏰ วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 09.15 น.  นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP จังหวัดชัยนาท ราย นางสาวพิม เกิดกิ่ม โดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อสร้างบ้านจากนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จำนวน 70,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ในโอกาสนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่นางสาวพิม เกิดกิ่ม โดยมี นาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท นายอำเภอหนองมะโมง สาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยนาท อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบบ้าน
📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)