พช.ชัยนาท ร่วมต้อนรับข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

🕊️ “ชัยนาท วัด รัฐ ราษฎร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน”
“Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้”
📌 พช.ชัยนาท ร่วมต้อนรับข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท


🗓️ วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมต้อนรับข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท จำนวน 2 ราย
1. นายวีรชาติ พูลเหลือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการ ณ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
2. นายพลศรุต สนธิโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ปฏิบัติราชการ ณ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
ในการนี้ นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้กล่าวต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการทั้ง 2 ราย พร้อมทั้งมอบหลักการในการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เสมือนเป็นคนในครอบครัว
📷 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)