พช.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565 ” ภายใต้แนวคิด “ชัยนาทเมืองปลอดภัย สีสันใหม่ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท”

         

“ชัยนาท วัด รัฐ ราษฎร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน”

“Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้”

พช.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565 ” ภายใต้แนวคิด “ชัยนาทเมืองปลอดภัย สีสันใหม่ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท”

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565 ”  โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท นายยุทธพร พิรุณสาร ปลัดจังหวัดชัยนาท  นายสุชาติ อ่อนดำ เกษตรจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท  และเกษตรกรชาวสวนส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ร่วมพิธีเปิดงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565 ” โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8 – 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ภายใต้แนวคิด “ชัยนาทเมืองปลอดภัย สีสันใหม่ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท” เพื่อสนับสนุนเผยแพร่และส่งเสริมการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท

ในการนี้ นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรมประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันประกอบอาหารคาว – หวานจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท และการแข่งขันทางการเกษตร พร้อมทั้งมีผลผลิตส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา กิ่งพันธุ์ สินค้าแปรรูปจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท และสินค้าโอทอป (OTOP) สินค้าดี มีคุณภาพคัดสรรจากชุมชนในจังหวัดชัยนาท มาจำหน่ายภายในงาน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)