ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

ประกาศรับสมัคร อสพ.รุ่น74

(Visited 1 times, 1 visits today)