พช.ชัยนาท จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ้าทอลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และผ้าพื้นเมืองจังหวัดชัยนาท

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป

ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดนิทรรศการผ้าทอลายพระราชทาน ”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และผ้าพื้นเมืองจังหวัดชัยนาทโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมในงาน

นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท โดยท่านรักษาราชการแทนได้กล่าวรายงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดชัยนาท และบริษัท  OTOP Trader  จำกัด จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าลายพระราชทาน ”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  ระหว่าง

วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยรวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้กล่าวเชิญชวนทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์ผ้าทอลายพระราชทานรวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สัปดาห์ละ 2 วันคือ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เพื่อให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชัยนาท เพื่อเพิ่มรายได้ภายในจังหวัดชัยนาท

ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายผ้าของกลุ่มทอผ้าอำเภอเนินขาม และกลุ่มทอผ้าอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท พร้อมผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจำถิ่นของทั้งสองอำเภอ

ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -19  ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)