พช.ชัยนาทร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ.ศาลากลางจังหวัดชัยนาทหลังใหม่ ชั้น 2

นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชไมพร อำไพจิตร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ท่านรักษาการพัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -19  ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)