พช.ชัยนาท ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ.วัดธรรมามูล ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามที่ได้ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวชนมนัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมพิธี

พร้อมด้วยนางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดชัยนาทและผู้อำนวยการกลุ่มงานพร้อมพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ได้แก่ บาตร เครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตรฯ และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์รูปที่ครองผ้า และถวายปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่เจ้าอาวาสเพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม หรือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนกิจกรรมของวัด

สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 3,139,505.50 บาท โดยแบ่งถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม จำนวน 2,937,255.50   บาท ถวาย พระราชปริยัติสุธี องค์ครอง จำนวน 3,000 บาท  ถวายพระคู่สวด  2  รูปๆ ละ  1,500 บาท  เป็นเงิน 3,000  บาท

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -19 ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)