พช.ชัยนาท ร่วมกับภาคีการพัฒนาเขาขยาย เตรียมความพร้อมเสริมทัพฟื้นฟูเขาขยาย

วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ณ เขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

นายวิฑูรย์ สิรินุกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาและคณะ ร่วมสำรวจความพร้อมเพื่อเตรียมพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูและพลิกฟื้นผืนดินของเขาขยาย ให้กลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ทั้งนี้เขาขยาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท มีความสูงประมาณ 120 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ 157 ไร่ และพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณ 843 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 8.6 กิโลเมตร เดิมเป็นพื้นที่ภูเขารกร้างที่ถูกขุดหน้าดินไปขายจนกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้ง โดยเตรียมขุดหลุม ทำระบบน้ำหยด ทำบ่อน้ำ และปรับสภาพพื้นดิน เตรียมความพร้อมปลูกต้นไทรพิมาย ณ บริเวณเขาขยาย

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)