พช.ชัยนาท ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวพัฒนาชุมชนในการรับใบประกาศเกียรติ ใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่๑๑๘

วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมธรรมจักร (๕๐๑) ศาลกลางจังหวัดชัยนาท

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย, ข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน (สิงห์ทองคำ) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย รวมทั้งใบวุฒิบัตรเเละเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนากร จำนวน ๔ ราย เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาชุมชน

ผู้ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ใบวุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะ ได้แก่

  • นางสาวรุจิราพร หงส์ทอง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  • นางสาวอาภาภรณ์ ขำจันทร์ ข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน

 

ผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่๑๑๘ จำนวน ๔ รายได้แก่

๑.นายจตุรภัทร ติดตะบุตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท

๒.นางสาวรุ่งระพี รินเชื้อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรคบุรี

๓.นางสาวสานฝน เบ้าทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์

๔.นางอัชรา ประเสริฐรัฐกุล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรพยา

โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้กล่าวโอวาทอวยพรในวาระที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ใบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ และผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่๑๑๘ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -19  ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)