พช.ชัยนาท ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวพัฒนาชุมชนในการเข้ารับตำแหน่งสูงขึ้น

วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

นางสุมาลี น้อยสำลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมกันแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่ง ที่สูงขึ้น โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

นางพยุง รสใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

ในการนี้ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความยินดีกับครอบครัวพัฒนาชุมชน ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล

ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -19  ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)