พช.ชัยนาท ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวพัฒนาชุมชนในการเข้ารับตำแหน่งสูงขึ้น

วัน พุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน  พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดี ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ณ ที่แห่งใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนานเป็นกันเอง

ประกอบด้วย

๑. นางกรันฑรัตน์ โตงิ้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

๒. นางพยุง รสใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

โดยท่านรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้กล่าวโอวาทอวยพรในวาระที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความยินดีกับครอบครัวพัฒนาชุมชน

ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -19  ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัรายงาฒนาชุมชน น

(Visited 1 times, 1 visits today)