พช.ชัยนาท จับมือเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ชัยนาท พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

 วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุม401 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท และนางสาวจำเรียงรัตน์  กล่ำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based  OTOP : KBO) จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตชุมชน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดชัยนาท จำนวน 20 กลุ่ม จากทั้งสิ้น 28 กลุ่ม โดยต้องเป็นกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือ 1-3 ดาว ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2563 ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาคัดเลือกแล้วให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเลือก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม รูปแบบดีไซค์ ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซต์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ต่อไป

ในการนี้ ได้รับเกียรติอันสูงยิ่งจาก นางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้  KBO  (Knowledge-Based  OTOP : KBO) จังหวัดชัยนาท โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดชัยนาท

ภาพ/ข่าว  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)