หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เมืองชัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 425 ประจำวันที่ 126 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ลงข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดชัยนาท

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เมืองชัย ปีที่ 22  ฉบับที่ 425 ประจำวันที่ 126 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ลงข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดชัยนาท นำโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาจังหวัดชัยนาท ร่วมแสดงความยินดีที่ นางศุภรินทร์ เสนาธง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ณ ห้องปฏิบัติราชการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)