สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ.ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท และนางสาวจำเรียงรัตน์  กล่ำมี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 9/2563  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 และขอความเห็นชอบโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมี นางศุภรินทร์  เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ภาพข่าว/สถานีข่าวใหม่ ชัยนาท รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)