สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมรับฟังแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการพัฒนาการจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 ศาลากลางหลังเก่า นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับสมัครคัดเลือกฯ  เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องประชุม Warroom ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าว สถานีข่าวใหม่ ชัยนาท รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)