ชัยนาท@นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ลงพื้นที่อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พบปะเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนการประกอบอาชีพภายใต้ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊

ชัยนาท@ 30 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.​ นายชัยวัฒน์​ แสงศรี​  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน   ลงพื้นที่อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พบปะเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนการประกอบอาชีพภายใต้ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง โดยนายวัฒนา​ เดียวสุรินทร์​ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท​ มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมทีม ทั้งนี้พัฒนาการอำเภอสรรคบุรี พร้อมด้วยพัฒนากรตำบลให้การต้อนรับ ณ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)