ชัยนาท@ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/ พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 โดยมีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์  พัฒนาการจังหวัดชัยนาท   เป็นประธานประชุมฯ  โดยกำหนดกรอบการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)