จังหวัดชัยนาท ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย จ้างเหมาออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย 24 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(Visited 1 times, 1 visits today)