จังหวัดชัยนาท ประกาศร่างประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวการแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(Visited 1 times, 1 visits today)