ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาสินค้าของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาสินค้าของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม 2561 /

15:41 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม 2561 /

15:37 น. /

ดาวน์โหลด