@มโนรมย์ วันที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโฯรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอมโนรมย์ เพื่อติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ ณ ที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ , บ้านหางแขยง หมู่ที่ 2 ต.หางน้ำสาคร และบ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

10 July 2018 /

16:29 น.

@มโนรมย์ วันที่ 9 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น.นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ จัดประชุมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าภาพที่ดี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมกำหนดแผนการท่องเที่ยว ณ บ้านหาดมะตูม ม.4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

10 July 2018 /

16:24 น.

@มโนรมย์ วันที่ 6 ก.ค. 61 นางมลวิภา บุญมา พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมกำหนดแผนการท่องเที่ยว ณ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

10 July 2018 /

16:19 น.

@มโนรมย์ วันที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น. นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ บ้านหางแขยง หมู่ที่ 2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

10 July 2018 /

16:05 น.

สพอ.มโนรมย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว กิจกรรมศึกษาดูงาน ที่หมู่บ้านท่าระแนะ อ.เมือง จ.ตราด โดยมีผู้เขข้าร่วมกิจกรรม คือ คณะกรรมการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3 บ้าน คือ บ้านหางแขยง ม.2 ต.หางน้ำสาคร , บ้านหาดมะตูม ม.4 ศิลาดาน และ บ้านอู่ตะเภา จำนวน 55 คน

02 July 2018 /

10:57 น.

Page 2 of 1312345...10...Last »