ชัยนาท@ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิจารณาโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

16 พฤษภาคม 2561 /

10:55 น.

ชัยนาท @ 16 พ.ค. 2561 เวลา 07.00น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่8 /2561 โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

16 พฤษภาคม 2561 /

10:52 น.

ชัยนาท@ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ตรวจติดตาม และประเมินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ปี 2561 ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเขาท่าพระ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมืองชัยนาท ให้การต้อนรับ

15 พฤษภาคม 2561 /

15:51 น.

ชัยนาท@ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังทีวี conference ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท โดยมี นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมรับฟังในวันนี้

15 พฤษภาคม 2561 /

15:42 น.

ชัยนาท@ 4 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ประชุมประจำเดือนพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

04 พฤษภาคม 2561 /

15:32 น.

ชัยนาท@ 4 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท รับชมการประชุมกรมการพัฒนา ครั้งที่4/2561 ผ่าน ทีวี พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

04 พฤษภาคม 2561 /

15:29 น.

ชัยนาท@30 เม.ย.61 นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดงาน ณ วัดศรีดาวเรือง ม.4ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

30 เมษายน 2561 /

11:34 น.

ชัยนาท@26 เม.ย.61 เวลา 13.30 น.นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2561 เพื่อนำโครงการ OTOP นวัตวิถี ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมแก่ภาคีการพัฒนา และนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี2561 โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

26 เมษายน 2561 /

16:22 น.