ชัยนาท@ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการ ได้ตรวจคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของจังหวัดชัยนาท ข้าราชการดีเด่นประเภทต่างๆ

07 มิถุนายน 2561 /

09:36 น.