ชัยนาท@ 24 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 7/2561 และรับเข็มกองอาสารักษาดินแดน

24 กรกฎาคม 2561 /

14:48 น.

ชัยนาท@ 23 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 8/2561 นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท และ นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

23 กรกฎาคม 2561 /

15:20 น.

ชัยนาท@ 23 ก.ค.61 เวลา 10.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ณ บึงนางลือ บริเวณวัดนางลือ มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก

23 กรกฎาคม 2561 /

15:18 น.

ชัยนาท@ 23 ก.ค. 61 เวลา 07.00 น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ร่วมงานสภากาแฟ โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

23 กรกฎาคม 2561 /

15:13 น.