ข่าวประชาสัมพันธ์

ชัยนาท@ ประกาศอัญเชิญลงพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากพระเมรุจำลอง จังหวัดชัยนาท เพื่อนำไปประดิษฐานรักษาไว้ ณ