ชัยนาท@วันนี้ (2 มี.ค.61) เวลา 09.30น. ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแรมมนตรี โฮเตล อำเภอเมืองชัยนาท

02 มีนาคม 2561 /

11:32 น.

ชัยนาท@วันนี้ (2 มี.ค.61) เวลา 09.00 น. นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้เข้าร่วมพิธี วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร ข้างศาลากลางจังหวัดชัยนาท

02 มีนาคม 2561 /

11:31 น.

@ชัยนาท วันที่ 28 ก.พ.2561 เวลา 15.00 น. ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ วัดใหญ่ ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

02 มีนาคม 2561 /

11:29 น.

@ชัยนาท วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมงานบุญห่มผ้าพระธาตุตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหัวยาง ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยมีท่านปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

02 มีนาคม 2561 /

11:23 น.

@ชัยนาท วันที่ 28 ก.พ.2561 เวลา 15.00 น. ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ วัดใหญ่ ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

02 มีนาคม 2561 /

11:20 น.