ชัยนาท@ 21 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ตรวจติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดย นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ นักวิชาการร่วมรับการตรวจติดตาม ณ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

21 สิงหาคม 2561 /

15:14 น.

ชัยนาท@ 21 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุม พร้อมด้วย นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ปี 2561 ประจำเดือนสิงหาคม โดย นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการร่วมรับการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

21 สิงหาคม 2561 /

15:09 น.

ชัยนาท@ 20 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

21 สิงหาคม 2561 /

15:04 น.

ชัยนาท@ 17 ส.ค. 61 เวลา 10.30 น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

17 สิงหาคม 2561 /

15:10 น.

ชัยนาท@ 12 สิงหาคม 2561 นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

13 สิงหาคม 2561 /

20:44 น.

ชัยนาท@ ประชุมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

09 สิงหาคม 2561 /

15:29 น.