ชัยนาท@นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference)

12 ตุลาคม 2560 /

16:39 น.