ชัยนาท@ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ขอรับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

05 กรกฎาคม 2562 /

19:38 น.