นกใหญ่ ชัยนาท เตรียมความพร้อมก่อนเปิดระเบิดความมันส์ กับการคัดสรร DJออนไลน์ เสียงใสๆ ขวัญใจชุมชน ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เริ่ม 25 ตุลาคม 2562 แล้วจร้า ติดตามชมและเชียร์กันได้ที่ช่องทางเพสบุ๊ค พิมพ์ตรงช่องค้นหาคำว่า พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

16 ตุลาคม 2562 /

15:32 น.

ชัยนาท@นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ลงพื้นที่อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พบปะเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนการประกอบอาชีพภายใต้ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊

30 สิงหาคม 2562 /

15:06 น.