ข่าวประชาสัมพันธ์

ชัยนาท@ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิจารณาโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ชัยนาท @ 16 พ.ค. 2561 เวลา 07.00น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่8 /2561 โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

ชัยนาท@ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ตรวจติดตาม และประเมินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ปี 2561 ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเขาท่าพระ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมืองชัยนาท ให้การต้อนรับ

ชัยนาท@ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังทีวี conference ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท โดยมี นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมรับฟังในวันนี้

ชัยนาท@ 4 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ประชุมประจำเดือนพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

ชัยนาท@ 4 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท รับชมการประชุมกรมการพัฒนา ครั้งที่4/2561 ผ่าน ทีวี พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท