ชัยนาท@ 12 สิงหาคม 2561 นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

13 สิงหาคม 2561 /

20:44 น.

ชัยนาท@ ประชุมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

09 สิงหาคม 2561 /

15:29 น.

ชัยนาท@ 24 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 7/2561 และรับเข็มกองอาสารักษาดินแดน

24 กรกฎาคม 2561 /

14:48 น.