นกใหญ่ ชัยนาท ประชุมซักซ้อม/วางแผน/ตามข้อสั่งการ แนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ให้เป็นผลสำเร็จในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 ศาลากลางหลังเก่า นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการฯ ร่วมประชุมซักซ้อม/วางแผน/ตามข้อสั่งการ แนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ให้เป็นผลสำเร็จในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  ภายหลังจากร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงจัดประชุมเพื่อความพร้อมในการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท  ในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาภาระกิจของกรมการพัฒนาชุมชนที่กำลังดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ปัญหา/อุปสรรค และภาระ เพื่อความพร้อมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จตามจุดมุ่งหมาย ในการนี้ได้รับคำแนะนำในการดำเนินงานปีที่ผ่านมา พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ จากท่านวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท

สถานีข่าวใหม่ ชัยนาท รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)