ชัยนาท@ ประชุมการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce ของจังหวัดชัยนาท

ชัยนาท@ 11 ก.ค.62 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce ของจังหวัดชัยนาท เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมีคณะทำงานส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce ของจังหวัดชัยนาท และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)