ชัยนาท@ จัดงานพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ชัยนาท@  11 ก.ค.62 เวลา 9.00 น. นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ร่วม โดยมีนายปริญญา  โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)