ชัยนาท@ เริ่มแล้วเทศกาลของขวัญ ของฝากปีใหม่ 25 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 บริเวณศาลากลางชัยนาท

ชัยนาท@ 25 ธ.ค.61 เวลา 09.30 น. นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานเทศกาลของขวัญ ของฝากปีใหม่ จังหวัดชัยนาท โดยนายวัฒนา  เดียวสุรินทร์  พัฒนาการจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสำราญ  นันทนีย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดชัยนาท OTOP Trader และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)ชัยนาท จำกัด ร่วมงานในครั้งนี้  งานจัดระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)