ชัยนาท@ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชัยนาท@ 26 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น. เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  พร้อมด้วยนางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี  โดยนายกิตติเชษฐ์  ทุ่งสะโร  พัฒนาการอำเภอสรรคบุรี  พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในหมู่บ้าน  ณ บ้านดอนอรัญญิก  หมู่ที่ 7 ตำบลแพรกศรีราชา  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  ทั้งนี้ ได้เข้าพบนายอำเภอสรรคบุรีและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรบุรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรคบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)