ชัยนาท@ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามงาน

ชัยนาท@ 26 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น.นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  ติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท โดยนายสรรทัศน์ ทองเอื้อ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมเจ้าหน้าที่พััฒนาชุมชนให้การต้อนรับและรับการตรวจติดตามงาน  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)