ชัยนาท@ เพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด

ชัยนาท@ 13 ธ.ค. 61 เวลา 09.3 เพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิก0 น. นายวัฒนา  เดียวสุรินทร์  พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)