สนช ลงพื้นที่ชัยนาทตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

6 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ อาคารวิมล และลงพื้นที่ดูงาน หมู่บ้านหนองร

ะกำ อำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)