ชัยนาท@ ประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน

ชัยนาท@ วันนี้ (6 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพจ.ชัยนาท ทุกคน เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนองานจากกลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ และรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ จากท่านพัฒนาการ จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุม 503 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)