ชัยนาท@ วันนี้ ( 5 มี.ค. 61) เวลา 12.30 น. ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยนาทจำกัดได้ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ (ข้าวทองบุญ) ณ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมี ท่านพัฒนาการอำเภอหนองมะโมงและท่านพัฒนาการอำเภอหันคาและชาวบ้านให้การต้อนรับ

ชัยนาท@ วันนี้ ( 5 มี.ค. 61) เวลา 12.30 น. ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยนาทจำกัดได้ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ (ข้าวทองบุญ) ณ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมี ท่านพัฒนาการอำเภอหนองมะโมงและท่านพัฒนาการอำเภอหันคาและชาวบ้านให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)