ชัยนาท@วันนี้(5 มี.ค.61) เวลา 09.30 น. ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท มอบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP ทั้ง 3 รุ่น 15 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

ชัยนาท@วันนี้(5 มี.ค.61) เวลา 09.30 น. ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท มอบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP ทั้ง 3 รุ่น 15 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)