@ชัยนาท วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมงานบุญห่มผ้าพระธาตุตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหัวยาง ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยมีท่านปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

@ชัยนาท วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมงานบุญห่มผ้าพระธาตุตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหัวยาง ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยมีท่านปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)