ชัยนาท@วันนี้ (2 มี.ค.61) เวลา 09.30น. ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแรมมนตรี โฮเตล อำเภอเมืองชัยนาท

ชัยนาท@วันนี้ (2 มี.ค.61) เวลา 09.30น. ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแรมมนตรี โฮเตล อำเภอเมืองชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)