ชัยนาท@วันนี้ (2 มี.ค.61) เวลา 09.00 น. นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้เข้าร่วมพิธี วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร ข้างศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ชัยนาท@วันนี้ (2 มี.ค.61) เวลา 09.00 น. นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้เข้าร่วมพิธี วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร ข้างศาลากลางจังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)